+31 (0) 6 4714 2773 info@kamnetsolutions.nl

Hoe bouwt Kamnet Solutions de ICT die u nodig heeft?

 

 • Alle hosting contracten blijven altijd in eigendom van de opdrachtgever. Het datacenter ligt in Amsterdam. Wat er ook gebeurt, alle data en alle programmatuur blijft altijd uw eigendom.
 • Opdrachten worden altijd uitgewerkt in een plan van aanpak. Dit kan vrij snel. Wekelijks wordt de voortgang gerapporteerd in een ‘progress report’ met daarbij ook de planning. Daarin staat de voortgang en bijvoorbeeld ook hindernissen, risico’s en storingen. Wij houden actielijsten bij (to do’s; ‘gives and gets’) en regelmatig houden we overleg waarin we alles bespreken.
 • We ontwerpen methodisch en werken met project management. Testen doen we met gecertificeerde methodieken. Fouten en nieuwe functionele verzoeken worden bijgehouden in een aparte applicatie en regelmatig samen doorgenomen.
 • We analyseren altijd vergelijkbare software op basis van processen en eisen. Zonodig houden we een benchmark waarmee we de waarde van oplossingen toetsen.
 • We werken bij voorkeur met prototyping methodieken waardoor applicaties en opensource toepassingen sneller beschikbaar komen. Is het prototype klaar, dan is de applicatie direct operationeel.

Oplevering vindt altijd plaats met een handboek waarin protocollen, procedures en werkinstructies zijn beschreven. Uiteraard houden we revisies bij en is het handboek digitaal beschikbaar.

 • Liefst een combinatie van open source software en maatwerk. Als software al bestaat, dan maken we daar gebruik van.
 • Wij werken met een open calculatie. Het budget wordt in overeenstemming gebracht met prioriteiten. We gebruiken daarvoor de MoSCoW methodiek. Veiligheid en zekerheid gaan voor.
 • Wij hebben alle software en configuraties in eigen beheer. Daar zit ook het maken van backups bij en het beheer van databases. Wij houden het overzicht van de configuratie bij en maken rapportages.
 • Alle systeemwachtwoorden worden bijgehouden in een beveiligd bestand (encrypted) en is alleen beschikbaar voor bevoegden.
 • Tot slot kunnen we nog vermelden dat wij vormen van misbruik zoveel mogelijk vermijden door maatregelen te nemen zoals beveiligde internet verbindingen (https) en encryptie. Zonodig passen we data mining technieken toe om systemen verder te optimaliseren, te controleren en te beveiligen. (’track & trace en accountability’). Wij maken zonodig een plan waarin we het uitvoeren van onderzoek vastleggen en het rapporteren in het ‘progress report’ (proactief).

 

 

Wat leveren we zoal op?

 

 • Plan van aanpak
 • Open calculatie
 • Hosting
 • Progress report met planning
 • Actielijsten
 • Overzicht wensen en fouten
 • Testplan en testrapport
 • Rapport track & trace en accountability
 • Configuratie overzicht
 • Systeemwachtwoorden (versleuteld)

Kamnet Solutions werkt samen met beveiligingsspecialist


 

Kamnet Solutions werkt samen met