+31 (0) 6 4714 2773 info@kamnetsolutions.nl

AQ Net Solutions

 

AQ Net Solutions helpt bedrijven op een praktische manier bij het beschermen van hun bedrijf kritische gegevens.

De oprichter, Arend Kooderings Clemens is een informatiebeveiligingsconsultant met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingstechnologie. Arend is een Certified Information Systems Auditor (CISA) met project ervaring zowel binnen het MKB als bij grote, internationale klanten.

 

AVG Security Scan

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt dat indien u verantwoord om wilt gaan met persoonsgegevens een adequate beveiliging hiervan noodzakelijk is.

 

Indien u persoonsgegevens verwerkt zult u dus naast de verplichte procedures voor de verwerking van deze gegevens tevens passende ICT-beveiligingsmaatregelen moeten nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Om te weten of u voldoet aan de eisen die deze nieuwe wetgeving stelt bieden wij een AVG Security Scan welke duidelijk inzicht geeft in welke maatregelen al genomen zijn, welke nog verbetert moeten worden en welke maatregelen nog geïmplementeerd moeten worden.

 

Het raamwerk waar tegen gemeten wordt bestaat uit een aantal best practice maatregelen welke door onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens worden onderschreven.

Daar men spreekt over het nemen van passende maatregelen wordt rekening gehouden met een aantal factoren zoals:

 

  • de stand van de techniek;
  • de uitvoeringskosten;
  • de aard en omvang van de verwerking;
  • de context van de verwerking;
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de ernst van de vastgestelde risico’s; en
  • de waarschijnlijkheid dat de vastgestelde risico’s zich zullen verwezenlijken.

 

De AVG Security Scan wordt uitgevoerd door middel van interviews met de verantwoordelijk personen in uw bedrijf zoals bijvoorbeeld directie, management, ICT Manager, systeembeheerder of externe ICT-diensten leverancier.

 

Het resultaat van deze scan is een stappenplan wat gebruikt kan worden om het vereiste informatiebeveiligingsbeleid te definiëren en de daaruit voortvloeiende maatregelen te implementeren.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

AQ-NET Solutions
Arend Kooderings Clémens
+31 623011185
arend@aq-net.nl